Pravidlá ligy

Pravidlá školskej florbalovej ligy

1.       Žiaci musia dodržiavať zásady fair – play

2.      Hrací čas je stanovený na 2 x 1O min

3.      Bodovanie – výhra – 3 body , v prípade remízy - 1 bod

4.     Počet hráčov v poli je 5 + 1 ( 5 hráči + 1 brankár )  Veľkosť hracej plochy je podmienená veľkosťou telocvične, maximálne však 4O x 20 m.

5.      Hráč ktorý nastúpi v prvom zápase za jeden tím, nemôže už hrať za iný tím. Nový hráči môžu byť nasadzovaný až do zápasov play - off

6.      Výstroj brankára – brankár musí mať prilbu s košíkom a kolenačky. Brankár nesmie mať betóny ani lapačku a vyrážačku ako v hokeji.

7.      Výstroj hráča – florbalová pálka, dres (alebo rozlišovačka), športová obuv určená do telocvične alebo športovej haly. Hráči nesmú používať hokejovú hokejku.

8.      Striedanie – podobné ako v hokeji. Hráč strieda počas hry vždy len jedného hráča. V hre je povolené hrať power – play.

9.      Čo je zakázané a povolené.

Zakázané:

-          aby hráč sekal súpera po pálke a po tele

-          aby nadvihoval pálku

-          aby tlačil súperovi pálku na zem

-          dávať pálku pomedzi nohy

-          hákovať hráča

-          držať rukou pálku súperovi

-          bodyčekovať súpera

-          prihrávať nohou alebo rukou

-          spracovať loptičku rukou, hlavou alebo vo výskoku

-          hrať pálkou vyššie ako nad kolená ( vysoká hokejka )

-          brániť brankárovi a hráčovi  v rozohrávke pričom protihráč musí dodržať vzdialenosť 3 metre

-          hráč nesmie stáť v malom bránkovisku

-          napadnúť fyzicky, slovne alebo inou formou protihráča, rozhodcu, organizátora, realizačný tím a divákov

-          mať na pálke ohnutie čepele viac ako 30 mm

Povolené:

-          brankár môže držať loptičku len vo veľkom bránkovisku a pri vyhodení loptičky, sa loptička musí dotknúť vlastnej polovice hracej plochy

-          brankár sa správa mimo veľkého bránkoviska ako hráč v poli

-          brankár vo veľkom bránkovisku môže vyskočiť a chytiť loptičku

-          ak prekročí loptička mantinely na bočnej strane ihriska, rozohráva sa vždy príklepom v mieste prekročenia

-          ak loptička prekročí mantinely na zadnej strane ihriska ( za bránkou ), rozohráva sa vždy príklepom z vyznačeného bodu v rohu ihriska

-          po odpískaní faulu sa loptička rozohráva z miesta faulu ( rozhodca ukáže a spresní miesto rozohrávky ), ak faulovaný tím má loptičku na hokejkách je ponechaná výhoda

-          pri vylúčení hráča sa rozohráva z miesta faulu po odpískaní rozhodcu

-          pri nerozhodnosti rozohrávky, faulu, po vsietenom góle, pri dotyku rozhodcu s loptičkou sa nariaďuje buly z rozhodcom určeného miesta

-           pri porušení ihriska a pri deformácii loptičky hra pokračuje, do momentu odpískania rozhodcu. Po odpískaní sa rozohráva z buly

-          Pri signalizácii vylúčenia hráča ( zdvihnutá ruka rozhodcu ) smie brankár opustiť brána a na hraciu plochu môže naskočiť hráč ( power play )

Tresty

-          nájazd je odpískaný pri postavení hráča v malom bránkovisku, keď zabráni gólu

-          nájazd + 1 minúty – ak brániaci hráč stojí v malom bránkovisku a spácha faul trestaný 1 minútou. Po premenení nájazdu sa trest 1 minúty ruší

-          trest 1 minúty môže hráč dostať za : všetky fauly od chrbta, úmyselná hra rukou a hlavou, opakované faulovanie, za rečnenie, za nešportové správanie, zlé striedanie ( veľa hráčov v poli ), pri chytení loptičky brankárom do ruky mimo veľkého bránkoviska,

-          trest 3 minút môže hráč dostať za (hrubé fauly): nešportové správanie, opakovaný trestanie za 1 minútu, krvavé fauly, crosscheck

-          osobný trest 5 minút  ( + 1 minúta )– závažné a hrubé porušenie pravidiel – ako napríklad úmyselné napadnutie, hádzanie hokejky / ČK 1, ČK 2, ČK 3

Počas zápasu budú všetky pravidlá vysvetlené rozhodcami.  V prípade otázok nás kontaktujte

 

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.