Tresty Družstva

                 Tresty    škôl                
                    

  • Škola                              CK    5´    3´    1´    ∑ Min
  •  
  • ZŠ Hviezdoslavova Lipany         0     1             9
  • CVČ Spišský Hrhov              0     0     0      3         3
  • Gymnázium Lipany              0     0     0      2         2
  • CZŠ sv.Jána Krstiteľa SB      1     0     1      3         6
  • ZŠ 17.Novembra  SB           0     0     0      1         1
  • ZŠ Komenského 13 SB        0     0     0      4         4
  • ZŠ Pečovská Nová Ves        0     0     0      1         1

         Hráč školy CZŠ sv.Jána Krstiteľa - Semaník stop na 3 zápasy za hrubé porušenie pravidiel

Vyhľadávanie

© 2009 Všetky práva vyhradené.